Florin vormt een belangrijke toevoeging aan de woningvoorraad.

Samen met gemeenten zorgen voor een geslaagde ontwikkeling

 

De gemeente

Voor een geslaagde herontwikkeling is de rol van de gemeente cruciaal. Een gemeente zal in ieder geval altijd onderzoeken of het nieuwbouwplan qua omvang past binnen de reeds bestaande woonomgeving. En ook of de beeldkwaliteit voldoet, of het past binnen het woonprogramma en of het maatschappelijk verantwoord is. Alleen als aan al die voorwaarden wordt voldaan, is een geslaagde ontwikkeling mogelijk.

 

Uw voordeel

Reeds in een vroeg stadium nemen de ontwikkelaars contact op met de gemeente om de uitgangspunten voor de locatie te bespreken en af te stemmen. Architectonisch en historisch onderzoek van de locatie en de omgeving zijn hierbij belangrijke ingrediënten. Dat de FLORIN Villa's in hoge mate zijn uitgeëngineerd, wil niet zeggen dat er qua volume en uiterlijke verschijningsvorm geen flexibiliteit meer zou bestaan. In tegendeel: iedere FLORIN ontwikkeling kan volledig worden afgestemd op locatie en omgeving.

 

Lees meer

De woningmarkt

Het woonprogramma

Maatschappelijk