Maatschappelijk

Niet alleen voor de gemeente maar ook voor de ontwikkelaars van FLORIN is maatschappelijke acceptatie van de ontwikkeling van groot belang. Gedurende het gehele proces van de herontwikkeling worden de omwonenden en de gemeente nauw betrokken bij de planvorming en -uitwerking. Op die manier wordt een zo groot mogelijke maatschappelijke acceptatie nagestreefd en verkregen. Daarnaast betrekken de ontwikkelaars waar mogelijk ook het liefst lokale bedrijven bij de herontwikkeling.

 

Ga terug naar het overzicht

Overzicht