Het woonprogramma

Door de maatschappelijke ontwikkelingen wordt bij gemeentes de noodzaak om te voorzien in huisvesting voor de snel groeiende groep één- en tweepersoonshuishoudens in Nederland steeds groter. Uit de door het CBS in 2014 opgestelde bevolkingspiramide blijkt dat deze groep de komende 30 jaar sterk zal groeien. Voor deze groep bestaat onvoldoende geschikte huisvesting. FLORIN voorziet in deze huisvesting. Bovendien is FLORIN door zijn opzet dusdanig toekomstbestendig, dat ook bij het kleiner worden van deze doelgroep de appartementen hun courantheid behouden. Voor gemeentes dus een belangrijke en welkome aanvulling op hun woningvoorraad.

 

 

Ga terug naar het overzicht

Overzicht